Kulör och råd för putsfasad

  • Kulör
  • Gör det själv

Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon form av betong och sedan putsar ytan. Puts och andra mineraliska material är känsliga för fukt. De suger lätt upp vatten och leder fukten vidare i materialet. Särskilda färgbehandlingar som både kan stoppa fukt utifrån och släppa ut fukt inifrån krävs för att materialet inte ska ta skada. Annars uppstår ofta frostskador med sprickbildning, yterodering och algangrepp som följd. När det kommer till att välja kulör för din fasad så finns det många frågor att ta ställning till. Bör huset färgsättas i samklang med någon speciell bygg¬nadsstil eller färgsättningstradition? Finns det lokala regler kring fasadkulörer och material?

Grundmålning

Tidigare omålade ytor och sugande underlag ska grundmålas före slutmålning. Valet av grundfärg eller grundningsmedel beror på vilken täckfärg du ska måla med. Vilket i sin tur beror på typ av underlag och vad det är målat med tidigare.Testa ytans sugförmåga genom att stänka vatten på väggen med en kalkkvast. Sugs vattnet in är den starkt sugande och rinner det av är ytan svagt sugande.

Börja måla

Måla ytorna med täckfärgen,följ instruktionerna på burken.Undvik att stryka alltför flödigt. Du får ett bättre slutresultat om du stryker flera gånger.

Regnstopp

Regnstopp är en produkt som i första hand används för att minska vattenupptagningen i mineraliska underlag och därmed minska risken för frostsprängningar. Regnstopp skyddar även mot att smuts tränger in i ytan. Används med fördel på obehandlade eller gamla eroderade ytor som är fuktkänsliga. Tvätta då först ytan och låt torka innan du stryker på Regnstopp. OBS! Använd ej på husgrunder.

Innan du börjar måla

1. Kontrollera fasadens skick

Kontrollera alltid att putsen sitter fast ordentligt. Ett beprövat tips är att knacka försiktigt med en hammare över ytan. Om du hör ett ihåligt ljud är detta ett tecken på att putsen släppt. Prova med en spik att putsen är hållfast rakt igenom.

2. Går spiken lätt att trycka in?

Går spiken lätt att trycka in och sand rinner ut måste fasaden putsas om helt eller delvis. Då måste putsen som släppt knackas bort och lagas med putsbruk. Kontakta fackman. Det är också viktigt att du får rätt färgkvalitet till det underlag du ska måla på. Är du det minsta tveksam om vilket material din fasad är putsad eller målad med tidigare bör du rådgöra med din Alcro återförsäljare. Här hämtar du även vår överskådliga produktguide och bokar tid med en Fasadexpert som kommer hem till dig och hjälper dig med färgval och goda råd.

Det kan vara svårt att själv bedöma om en putsfasad är i målningsbart skick. Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en yrkesmålare eller den lokala handlaren innan du påbörjar arbetet.

Ska du måla en tidigare målad fasad?

  1. Börja med att besiktiga ytan. Gammal puts måste vara hållfast rakt igenom. Vid en normal förbehandling på en fasad i relativt gott skick; rengör, kontrollera putsens vidhäftning och laga eventuella sprickor.
  2. Tvätta helst med hett vatten. Är ytan svårt nedsmutsad använder du Grovrent. Har fasaden problem med alger använder du Alg & Mögelfritt enligt angiven dosering.
  3. Det är mycket viktigt att du sköljer noggrant med vatten då rengöringsmedel har använts. Täck först över eventuella växter intill husväggen.
  4. Låt fasaden torka ut ordentligt. För att testa detta kan du på kvällen fästa en bit plastfolie på väggen och följande morgon kontrollera om det finns fukt på plastfilmens insida.

Ska du måla en ny fasad? Följ nedan steg

  1. Syna fasaden innan du målar. Det kan t ex finnas hål och småskador från byggnadsställningar och stegar.
  2. Laga skador med samma material som använts vid putsningen.
  3. Se över tätningar vid fönster, dörrar, lamparmaturer, rör genomföringar i väggarna samt att hängrännor och stuprännor fungerar.
  4. Avlägsna formolja och cementhud på nygjuten betong med vattenblästring. Tala med en fackman. Vänta 4–8 veckor innan du målar en nyputsad yta, beroende på puts typen som använts.

I övrigt gör du på samma sätt som för tidigare målade putsfasader.